رویداد ترافیکی در بدخشان جان دو فرمانده ا.ا را گرفت و نُه نظامی را زخمی کرد

به گفته‌ی منابع، در نتیجه‌ی این رویداد عبدالمنان سجاد، فرمانده کندک چهارم فرقه‌ی «عمر ثالث» و عبدالرحمان، فرمانده تولی این کندک، کشته شده و نُه نیروی امارت اسلامی زخم برداشته اند. علت واژگون‌شدن این رنجر نیروهای امارت اسلامی، هنوز روشن نشده است.