گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل؛ افغانستان باری دیگر در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارشش گفته که افغانستان به‌عنوان هفتمین کشور فاسد در جهان شناخته شده است. براساس گزارش این سازمان، افغانستان در شاخص‌های پشتی‌بانی از حقوق بشر، مبارزه با فساد و آزادی‌های مدنی با کسب ۱۶ امتیاز در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.