غاصبان زمین یک ساحۀ ورزشی را در بامیان تخریب کرده‌اند 

مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان می‌گویند که در روزهای پسین شماری از غاصبان زمین بخش‌هایی از «چمن اژدر» در حومۀ شهر بامیان را که مکان مناسب برای تمرین ورزش‌هایی؛ چون گلف، فوتبال، کریکت، دوچرخه‌سواری و بزکشی‌ست، تخریب کرده‌اند.