غنی: طالبان ارادۀ جدی به صلح ندارند

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور صبح امروز در سخن‌رانی‌اش پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست‌جمهوری با انتقاد از طالبان می‌گوید، این گروه با افزایش جنگ آشکار ساخت که ارادۀ جدی به صلح ندارد و رهایی ۵ هزار زندانی طالبان نتوانست این گروه را به گفت‌وگوهای جدی بکشاند. محمداشرف غنی می‌افزاید که طالبان در جنگ‌ها ۲۶۰ ساختمان عامه را نابود کرده‌اند و اگر آنان (طالبان) افغان‌اند، باید از نابودکردن تأسیسات عامه دست بکشند.