آگاهان نظامی: در عملیات‌های نیروهای ا.ا غیرنظامیان نباید آسیب ببینند

یک‌ روز پس از درگیری طولانی در منطقۀ کارته‌ سخی شهر کابل، هنوز هم وضعیت در این منطقه به حالت عادی برنگشته و با گذشت یک روز، کوچه‌های منتهی به بلندمنزلی که درگیری در آن اتفاق افتاده، از سوی نیروهای امارت اسلامی بسته است.