نیروهای تازه‌نفس برای عقب‌راندن طالبان وارد هرات شدند

پس از تشدید جنگ و پیش‌روی طالبان به سوی دروازه‌های شهر هرات، امروز معین ارشد امنیتی وزارت داخله با شماری از نیروهای تازه‌نفس وارد هرات شدند. عبدالرحمان رحمان، معین ارشد وزارت داخله می‌گوید که به‌منظور انسجام بهتر نیروهای امنیتی و عقب‌راندن طالبان از حومه‌های شهر هرات، با شماری از نیروهای تازه‌نفس به این ولایت آمده است.