مراسم عروسی دسته‌جمعی ۱۷ زوج جوان در بامیان برگزار شد

مراسم عروسی دسته‌جمعی ۱۷ زوج جوان در بامیان، از سوی بنیاد خیریه‌ی «کوثرالقرآن» روز پنج‌شنبه، ۱۸ جوزا، برگزار شد. محمدرضا رضایی، یکی از اعضای بنیاد کوثرالقرآن، به خبرنگاران محلی در بامیان گفته که این محفل دسته‌جمعی عروسی، سومین برنامه‌ای است که در بامیان راه‌اندازی کرده ‌اند.

مراسم عروسی دسته‌جمعی ۴۰ زوج در سرپل برگزار شد

برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند که این مراسم عروسی دسته‌جمعی را به منظور کاهش هزینه‌های سرسام‌آور عروسی و ازمیان‌برداشتن رسم‌های ناپسند در این ولایت، به هم‌کاری مالی «اتحادیه‌ی سرپلیان مقیم در خارج از کشور» برگزار کرده اند.