بانک جهانی و نهادهای کمک‌کننده بخش صحی را به مسائل سیاسی ربط ندهند

عبدالباری عمر، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه امروز در یک نشست خبری در کابل، از کشورها و نهادهای کمک‌کنندۀ جهانی می‌خواهد که بخش صحت افغانستان را به مسائل سیاسی ربط ندهند و به کمک‌های خود در این بخش ادامه دهند.

برای درمان سرطان شفاخانه‌های تخصصی ساخته می‌شود

عبدالباری عمر، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت‌ عامه، امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که امکانات کنونی برای درمان سرطان بسنده نیست و آنان به‌منظور درمان این بیماری در پایتخت و زون‌های/حوزه‌های کشور، شفاخانه‌‌های تخصصی و معیاری می‌سازند.

هشدار وزارت صحت به شرکت‌های واردکنندۀ دارو و داروخانه‌ها

عبدالباری عمر با انتقاد از کیفیت پایین داروها به داروخانه‌ها و واردکننده‌گان دارو هشدار می‌دهد که اگر فعالیت‌های‌شان مطابق معیارهای پزشکی نباشد، با آنان برخورد جدی خواهد شد. او از گزینۀ بستن شرکت‌های واردکنندۀ دارو و داروخانه‌ها در صورت بی‌توجهی به این هشدار وزارت صحت سخن می‌زند.