عالمان دین: جنگ جاری در افغانستان فتنه است

شماری از عالمان دین شهر و ولسوالی‌های ولایت‌های حوزۀ مرکز امروز در همایشی در خیمۀ لویه‌جرگه از وضعیت جاری کشور ابراز نگرانی می‌کنند و طالبان را مقصر بدترشدن وضعیت کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که طالبان به بهانۀ حضور سربازان خارجی در افغانستان دست به کشتار غیرنظامیان زده؛ اما با آغاز روند بیرون‌شدن سربازان خارجی آنان بیش‌تر از گذشته به خشونت افزوده‌اند.

قتل‌های‌ هدف‌مند در افغانستان؛ عالمان دین: قاتل اصلی دولت ا‌ست

شماری از عالمان دین امروز در مراسم یادبود از نخستین سال‌یاد کشته‌شدن محمدایاز نیازی، خطیب مسجد جامع وزیر محمداکبرخان در کابل می‌گویند، تا زمانی که پروندۀ قتل ایاز نیازی و دیگر افراد بررسی و با مردم شریک نشود، قاتل اصلی دولت ا‌‌ست.

طویانۀ گزاف جوانان تخار را مجبور به مهاجرت کرده است

رسم و واج‌های ناپسند، طویانۀ گزاف و مهریه در تخار انتقاد جوانان و باشنده‌گان این ولایت را برانگیخته ‌است. شماری از باشنده‌گان ولایت تخار می‌گویند که هنوز هم در این ولایت، پیوند ازدواج بر بنیاد سنت‌های ناسالم و خرافاتی انجام می‌شود.

باشنده‌گان تخار می‌‌افزایند که طویانۀ گزاف و مهریه سبب افزایش خشونت‌های خانواده‌گی، مهاجرت جوانان به بیرون از کشور، اعتیاد آنان به مواد مخدر و پیوستن آنان با گروه‌های مخالف دولت شده و این موضوع سبب شده ‌است که جوانان تا مدت‌ها نتوانند ازدواج کنند.

عالمان دین بنگلادیش: جنگ جاری افغانستان «حرام» است

عالمان، مشایخ و مفتی‌های جمهوری بنگلا‌دیش در نشستی زیر نام «دعوت به‌ سوی صلح در افغانستان» جنگ جاری افغانستان را حرام و مخالف نصوص شرعی اسلام می‌خوانند. آنان در نشستی با صدور اعلامیه‌یی بر حرام‌بودن جنگ و قطع کشتار مردم افغانستان تأکید کرده، پشتی‌بانی قاطع‌شان را از گفت‌وگوهای صلح در قطر، اعلام کرده‌اند.