کارآفرینی زنان با فروش‌گاه‌های آنلاین؛ «با ۱۰۰ افغانی به کار آغاز کردم»

راضیه، پس از بسته‌شدن دروازه‌های دانش‌گاه‌ها بر روی دختران، در یکی از انستیتیوت‌های شخصی در کابل رشته‌ی پرستاری را فراگرفته است؛ اما اقتصاد ضعیف خانواده، سبب می‌شود که او به فروش آنلاین کالاهای دست‌ساخت رو بیاورد.