ریاست زراعت غزنی می‌خواهد صنعت پرورش ماهی را در این ولایت گسترش دهد

فایق احمدی، آمر مالداری ریاست زراعت غزنی می‌گوید، در گذشته چندین نوع ماهی در بند‌های آب‌گردان این ولایت وجود داشت که اکنون تعداد این نوع ماهی‌ها در نتیجۀ صید بی‌رویه و خشک‌سالی‌ها به شدت کاهش یافته است.

آقای احمدی می‌افزاید که آنان طرحی را از طریق وزارت زراعت با معاونیت دوم ریاست جمهوری در میان گذاشته که براساس آن می‌توان صنعت پرورش ماهی را در غزنی گسترش داد.