شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ وضعیت زنان افغانستان نشست اضطراری برگزار می‌کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته (جمعه، سوم سرطان)، اعلام کرده است که دربارۀ وضعیت زنان و دختران افغانستان، نشست اضطراری برگزار می‌کند. این شورا گفته که قرار است این نشست به تاریخ اول ماه جولای ۲۰۲۲، در جریان پنجاهمین نشست عادی شورای حقوق بشر برگزار شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گزارش‌گر ویژه گماشت

ریچارد بنیت با تأیید این موضوع در توییترش نوشته که مأموریت جدید در افغانستان، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برایش سپرده شده است. او تأکید کرده که برای کار به حقوق بشر زنان، مردان و کودکان افغانستان، از طریق تقویت صدای آنان و تعامل با تمام ذی‌نفعان، متعهد است.