امربه‌معروف در پروان به خیاط‌های مرد دستور داده که پوشاک زنانه ندوزند

خیاطی‌ها در شهر چاریکار، مرکز پروان، می‌گویند که مأموران امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این ولایت، به آن‌ها دستور داده اند که نباید برای زنان پوشاک بدوزند. در همین حال، محمدصابر عمر، رییس امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر پروان، به سلام‌وطندار می‌گوید که از شش تا ۱۵ قوس، به همه خیاطی‌ها مهلت داده شده که سفارش‌های پوشاک‌ زنانه‌ی شان را تکمیل کرده و از این پس، نمی‌توانند پوشاک زنانه بدوزند.