برنامه‌ی جهانی غذا: تنها در ماه روان به ۲۲۵ هزار افغان بازگشته از پاکستان کمک کرده‌ایم

ضیاءالدین صافی، سخن‌گوی برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که این برنامه تنها در ماه روان به ۲۲۵ هزار افغان بازگشته‌ از پاکستان کمک کرده است؛ اما به گفته‌ی آقای صافی، آن‌ها با کم‌بود بودجه روبه‌رو اند.

شهروندان بازگشته از ایران از برخورد نادرست پلیس این کشور شاکی اند

در سال‌های پسین به ویژه پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی‌کارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، هزاران شهروند افغانستان به دلیل فقر و بی‌کاری، به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شده‌ اند. شماری از شهروندان افغانستان که به تازگی از ایران بازگشته، از برخورد نادرست پلیس ایران شاکی و ناراضی‌ اند.