وضعیت شهروندان افغانستان در پاکستان؛ کاردار سفارت امریکا به پاکستان رفت

به دنبال پخش گزارش‌ها از بازداشت بیش از ۱۱۰۰ مهاجر افغانستان در پاکستان، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، از سفرش به پاکستان خبر داده است. کرن‌ دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در رشته‌تویتی گفته که مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات تازه در باره‌ی وضعیت شهروندان افغانستان در پاکستان است.