شهرداری شبرغان در یک سال ۲۸ میلیون افغانی درآمد جمع‌آوری کرده است

حبیب‌الله قانع، شهردار شبرغان، روز سه‌شنبه، ۲۹ سنبله، در نشست «حساب‌دهی دولت به ملت» در مورد کارکردها و دست‌آوردهای یک سال پسین این نهاد معلومات ارائه کرده و گفته است که هم‌کاری مردم باید در راستای تقویت درآمدهای این اداره گسترش یابد.