پنج راکت به سوی میدان هوایی کابل شلیک شد

صبح امروز دست‌کم پنج راکت از منطقۀ خیرخانه حوزۀ یازدهم شهر کابل  به سمت میدان هوایی شلیک شد. به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام‌های نظامی آمریکا گفته‌اند که سیستم دفاع موشکی  این راکت‌ها را پیش از برخورد به هدف از بین برده است. رویترز خبر داده است، با آن‌که هنوز از دفع کامل این راکت‌ها توسط سیستم دفاع موشکی  آمریکا معلومات دقیقی وجود ندارد، اما گزارشی مبنی بر آسیب رسیدن…