شکایت سربازان از برخورد سلیقه‌یی با بیماران کرونایی در شفاخانۀ ویژۀ ارتش

شماری از سربازان ارتش و خانواده‌های سربازانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، با شکایت از کارمندان شفاخانۀ نمبر ۲ چهارصد بستر که ویژۀ بیماران کووید ۱۹ است، می‌‌گویند که در یگانه شفاخانۀ ویژۀ کووید ۱۹ برای ارتش کشور توزیع اکسیژن و دیگر نیازهای صحی به بیماران کرونایی به گونۀ ناعالانه و سلیقه‌یی پیش می‌رود و چه‌گونه‌گی رسیده‌گی به بیماران به بخش‌‌‌های مختلف از جمله وی‌آی‌پی (اشخاص بسیار مهم)، جنرالان و افراد عادی تقسیم شده است.