سرپرست وزارت معارف: در شرایط کنونی مردم خود نمی‌خواهند دختران شان را به مکتب بفرستند

نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست اسلامی، امروز در هنگام سخن‌رانی در یک نشست خبری در ارزگان می‌گوید که با توجه به شرایط کنونی در کشور، مردم خود نمی‌خواهند دختران ۱۶ ساله‌ی شان را به مکتب بفرستند.