شرایط آزادی مذهبی در افغانستان پس از روی‌کارآمدن ا.ا «به‌شدت بدتر» شده است

افغانستان مکانی ناامن برای اقلیت‌های مذهبی و قومی‌ست که با تسلط امارت اسلامی شرایط برای آنان بدتر از پیش شده است. به تازه‌گی کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در گزارشی به معضل آزادی اقلیت‌های مذهبی در افغانستان پرداخته و شرایط اقلیت‌های مذهبی در کشور را نامناسب خوانده است.