پس از این کارمندان در اداره‌های دولتی براساس اصل «شایسته‌گی اسلامی» استخدام می‌شوند

نصیر احمد، معاون ریاست فراهم‌آوری تسهیلات در ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز در برنامۀ گشایش مرکز آزمون‌های برقی/الکترونیکی این اداره می‌گوید که برای تقرر افراد در اداره‌های دولتی، گذشتۀ فرد و معرفت اسلامی متقاضی لازمی می‌باشد.