متقی: قرار است شماری از کشورها سفارت‌های‌شان در کابل را بازگشایی کنند

رادیو تلویزیون ملی به نقل از متقی، در توییترش نوشته که کابل خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با جامعۀ جهانی‌ست و به‌ همین دلیل شماری از کشورها قرار است سفارت‌های‌شان در کابل را بازگشایی کنند. متقی تأکید کرده که «با جهان روابط خوب داریم و این روابط در حال گسترش است.»

تنها سفارت‌خانه‌های چهار کشور در کابل فعالیت دارند

پس از آن که طالبان بر کابل مسلط شدند، روند توقف فعالیت‌ سفارت‌خانه‌ها در کابل سرعت گرفت و کشورهای بزرگ به شمول آمریکا و بریتانیا به تخلیۀ کارمندان و بستن کامل سفارت‌خانه‌های خود پرداختند. با این حال، روسیه، چین، ایران و پاکستان از جملۀ کشورهایی اند که بر ادامۀ فعالیت‌شان در کابل تأکید کرده و گفته‌اند که تصمیم ندارند سفارت‌خانه‌های خود را ببندند.

«ختم وظیفۀ» جمعی ۸ کارمند سفارت افغانستان برای هند

مکتوبی از وزارت خارجۀ افغانستان نشر شده که «ختم وظیفۀ» هشت تن از کارمندان سفارت افغانستان برای دهلی نو را نشان می‌دهد.
پای این مکتوب امضای میرویس ناب، معین سیاسی وزارت خارجۀ کشور دیده می‌شود که دو روز پیش به تاریخ اول جوزا منتشر شده است.