آگاهان: افغانستان در ۱۴۰۱ منزوی بود؛ بلال کریمی: بسیاری از سفارت‌خانه‌ها باز شده اند

با این که در ۱۴۰۱ شماری از کشورهای منطقه آماده شدند تا برخی از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را در اختیار امارت اسلامی بگذارند؛ اما با این هم، آگاهان باور دارند که حکومت کنونی افغانستان به به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی جامعه‌ی جهانی نزدیک نشده ‌است.

امارت اسلامی: داعش توانایی حمله بر سفارت‌خانه‌ها در کابل را ندارد

داعش در آخرین شماره‌ی نشریه‌ی النبا، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در کابل را لانه‌های جاسوسی خوانده و به حمله تهدید کرده است. درز این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، واکنش امارت اسلامی را در پی داشته است. بلال کریمی، از معاونان سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید که گروه داعش، توانایی حمله بر سفارت‌خانه‌ها در کابل را ندارد.