سرپرست وزارت صحت عامه: با کم‌بود متخصصان زن روبه‌روییم

مسئولان وزارت صحت عامه امروز در ادامۀ برنامۀ «حساب‌دهی دولت به ملت»، کارکردها، دستاوردها و مشکلات این وزرات را با مردم و رسانه‌ها شریک کردند. قلندر عباد، سرپرست این وزارت، می‌گوید که این وزارت با کم‌بود متخصصان زن روبه‌روست و این امر ارائۀ خدمات صحی را با مشکلات بسیاری روبه‌‎رو کرده است.