طالبان از کمک یک میلیارد دالری جامعۀ جهانی به افغانستان استقبال کردند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان که امروز در نخستین نشست خبری‌‌اش در مقر این وزارت سخن‌ می‌زد، از تعهد بیش از یک میلیارد دالر کمک‌های انسان‌دوستانۀ در نشست عالی وزیران سازمان ملل متحد استقبال و سپاس‌گزاری کرد. نشست سازمان ملل متحد به‌منظور بررسی وضعیت بشری در افغانستان روز گذشته در ژنو برگزار شد.