راس ویلسن: طالبان می‌کوشند با خاموش‌کردن رسانه‌ها، خشونت‌های‌شان را پنهان کنند

راس ویلسن، سرپرست سفارت آمریکا در کابل می‌گوید که گزارش‌های پخش‌شده از حملۀ طالبان بر رسانه‌ها در برخی ولسوالی‌ها، نگران‌‌کننده است. راس ویلسن این گفته‌ها را امروز در توییترش نوشته و گفته که از پخش گزارش‌ها دربارۀ حملۀ طالبان بر رسانه‌های محلی در شماری از ولسوالی‌هایی که به تصرف طالبان درآمده، نگران شده است.