با حاکمیت امارت اسلامی بیش از ۲ میلیون شناس‌نامۀ برقی توزیع شده است

مسئولان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، امروز در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، دستاوردها و کارکردهای یک سالۀ این اداره را با رسانه‌ها شریک کردند. فقیرمحمد زیار، سرپرست این اداره، در این نشست می‌گوید که با حاکمیت امارت اسلامی ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار شناس‌نامۀ برقی در مرکز و ولایت‌های کشور توزیع شده است.