سرای شهزاده در کابل

افغانستان با نزدیک به ۱۵۰ میلیون دالر، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران شد

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، افغانستان با ۳۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۴۹.۸ میلیون دالر، بیش‌ترین شمار طرح و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران در شش ماه نخست سال روان داشته است.