سرمایه‌گذاران از فراهم‌نبودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگرانی دارند

هم‌زمان با ایجاد کمیته‌ی بین‌الوزارتی سرمایه‌گذاری از سوی امارت اسلامی، شماری از سرمایه‌گذاران که در دو سال گذشته در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده اند، از فراهم‌نبودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و وجود چالش‌های فراراه کار شان نگرانی دارند.

کنفرانس اقتصادی با حضور مقام‌های حکومت سرپرست و سرمایه‌گذاران در کابل برگزار شد

ده‌ها سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با حضور مقام‌های بلندپایه‌ی حکومت سرپرست افغانستان، در کنفرانسی زیر نام «روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان ۲۰۲۳» در کابل گرد هم آمدند و روی وضعیت سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث‌ و گفت‌و‌گو کردند.

سرمایه‌گذاران: زمینه‌‌ی سرمایه‌گذاری درست تا کنون به ما فراهم نشده است

با این که مقام‌های امارت اسلامی همواره گفته اند که امکانات برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم است و از سرمایه‌گذاران نیز دعوت کرده اند که به کشور بازگردند؛ اما سرمایه‌گذاران داخلی از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند و می‌گویند که پیش از دعوت سرمایه‌گذاران خارج از کشور، در نخست باید زمینه‌‌ی درست سرمایه‌گذاری به آنان فراهم شود.