افزایش ۲۰ درصدی حاصلات زردآلو در سمنگان؛ باغ‌داران از نبود بازار فروش گلایه دارند

با این همه، محمدکبیر شریفی، مدیر باغ‌داری در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری سمنگان، با تأیید مشکلات باغ‌داران زردآلو در زمینه‌ی فروش این محصول، هم‌زمان از افزایش ۲۰ درصدی حاصلات زردآلو خبر می‌دهد. او می‌افزاید که این ریاست، در سال روان، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات کشاورزان، ندارند.