امیرخان متقی: سربازان امارت اسلامی باید «اخلاق نیکو» داشته باشند

۴۴۰ تن از سربازان امارت اسلامی در هرات، مدرک فراغت به دست آوردند. مسئولان امنیتی هرات، گفته که این شمار سربازان پس از ۴۵ روز آموزش‌های مسلکی، از مرکز آموزشی نظامی حوزه‌ی غرب مدرک فراغت به دست آورده اند. در مراسم فراغت این شمار سربازان امارت اسلامی، امیرخان متقی نیز حضور داشته است.