سخنگوی وزارت معارف: بازگشایی مکتب‌های دخترانه کار یک روز و یک شب نیست

عزیزاحمد ریان، سخنگوی وزارت معارف، در این نشست می‌گوید که این وزارت در زمینۀ بازگشایی مکتب‌های دخترانه به‌طور کافی کار کرده است و از نظر او، «بعضی پروسه‌ها یک سال نه؛ بل‌که سال‌ها زمان می‌برد.» او می‌‌افزاید که موضوع بازگشایی مکتب‌های دخترانۀ بالاتر از صنف ششم، نیز کار یک روز و یک شب نیست.