افغانستان در ۲۰۲۱ گواه دگرگونی‌های بزرگ سیاسی و امنیتی بود

بسیاری از شهروندان افغانستان امیدوار بودند که در سال ۲۰۲۱ میلادی گفت‌وگوهای صلح میان دولت پیشین و امارت اسلامی به نتیجه برسد، جنگ در کشور پایان یابد و راه برای صلح پایدار هم‌وار شود؛ اما این امیدواری به نتیجه نرسید.

زنان و خبرنگاران افغانستان در ۲۰۲۱ با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بودند

با توجه به این‌که زنان و خبرنگاران افغانستان سال‌های متمادی با مشکلات و چالش‌های بسیار روبه‌رو بودند؛ اما از حقوق کار و آموزش برخوردار بودند. در سال گذشتۀ میلادی (۲۰۲۱) زنان کشور در مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دولت پیشین نقش داشتند، اما با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان نقش زنان در بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی کم‌رنگ شده است.

۴۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در سال ۲۰۲۱ در ۲۰ کشور کشته شده‌اند

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران امروز اعلام کرده است که ۴۵ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در سال ۲۰۲۱ میلادی که امروز روز آخر آن است، در هنگام انجام وظیفه در ۲۰ کشور جهان کشته شده‌اند. در گزارش این نهاد تأکید شده که بیش‌ترین آمار کشته‌شده‌گان در افغانستان بوده است.