سازمان همکاری‌های اسلامی: ادامۀ جنگ در افغانستان مسلمان‌کشی‌ست

سازمان همکاری‌های اسلامی از افزایش خشونت‌‌ در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پس از بیرون‌شدن سربازان خارجی از این کشور، هیچ بهانه‌یی برای تداوم جنگ از سوی طالبان وجود ندارد و ادامۀ آن مسلمان‌کشی خواهد بود.