دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل خواست به معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی پایان دهد

هیدر بار به آنتونیو گوترش گفته است که به معافیت‌ سفر مقام‌های امارت اسلامی پایان دهد و بیش‌تر رهبران امارت اسلامی را به فهرست ممنوعیت سفر اضافه کند. این در حالی‌ست که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارۀ تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی هنوز به توافق نرسیده‌اند.