امضای تفاهم‌نامۀ ساده‌سازی روندهای کاری میان وزارت معارف و ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی

ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی ادارۀ امور حکومت سرپرست امارت اسلامی، تفاهم‌نامه‌یی را با وزارت معارف امضا کرده است که براساس آن در روند‌های کاری این وزارت سهولت ایجاد و خدمات به مردم به‌طور سریع و شفاف ارائه خواهد شد.