باشندگان هرات یک جریب زمین را برای ساخت مکتبی اهدا کردند

رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، می‌گوید که روز سه‌شنبه، ۱ جوزا، باشندگان ولسوالی گذره‌ی این ولایت، یک جریب زمین را به ارزش‌ ۵۰۰ هزار افغانی به معارف این ولایت اهدا کرده اند. جابر، می‌افزاید که باشندگان ولسوالی گذره این زمین را برای ساخت یک مکتب در این ولسوالی، اهدا کرده اند.

باشندگان ولسوالی جاغوری با هزینه‌ی شخصی شان یک مکتب می‌سازند

مسئولان محلی در غزنی، تأیید می‌کنند که باشندگان ولسوالی جاغوری این ولایت با هزینه‌ی شخصی شان یک مکتب می‌سازند. میاگل صدیق، مدیر نشرات ریاست معارف غزنی، به سلام‌وطندار می‌گوید که باشندگان روستای «حیدر» ولسوالی جاغوری یک‌ مکتب را در محدوده‌ی دو‌ جریب زمین با هزینه پنج میلیون افغانی از پول شخصی شان می‌سازند.

کار ساخت یک مکتب در ولسوالی جاغوری از سوی باشندگان محل آغاز شد

کار ساخت یک مکتب معیاری در ولسوالی جاغوری غزنی، به ارزش ۸.۵ میلیون افغانی از سوی باشندگان محل آغاز شده است. قرار است این مکتب با هزینه‌ی شخصی باشندگان محل و افراد مقیم در بیرون از کشور، در روستای «علیاتو»ی ولسوالی جاغوری در محدوده‌ی پنج جریب زمین ساخته شود.