بایدن: طالبان باید به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در هفتادوششمین نشست سالانۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دربارۀ افغانستان و دیگر موضوع‌ها سخن‌رانی کرد. او تأکید می‌کند که زنان و دختران افغان باید از همه حقوق برخوردار شوند و به آن‌ها اجازه داده شود تا از ظرفیت کامل خود در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و دیگر زمینه‌ها استفاده کنند.