نمایش‌گاه صنایع ‌دستی زنان معلول در غزنی برگزار شد

نمایش‌گاه صنایع ‌دستی زنان معلول، امروز در غزنی برگزار شد. در این نمایش‌گاه، صنایع دستی ده‌ها زن دارای معلولیت، به نمایش گذاشته شده است. معصومه ولی‌زاده، یک تن از زنان معلول در این نمایش‌گاه، به سلام‌وطندار می‌گوید که این نمایش‌گاه را، به هدف بازاریابی و جلب توجه دولت و مردم برای پشتیبانی از صنایع دستی زنان معلول برگزار کرده اند.