یونیسف در زمستان پیش رو به ۱۱۱ هزار خانواده کمک نقدی توزیع می‌کند

در بحبوحه‌ی نگرانی‌ها از شدت‌گرفتن بحران انسانی در زمستان پیش رو در افغانستان، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، اعلام کرده که قرار است برای صد و ۱۱ هزار خانواده‌ی نیازمند، کمک نقدی توزیع کند.

شش میلیون شهروند پیش از زمستان در وضعیت اضطراری گرسنگی قرار می‌گیرد

سازمان غذا و کشاوزی ملل متحد و برنامه‌ی جهانی غذا، می‌گویند که با توجه به سطح بلند نیازمندی‌ها در افغانستان، متأثرشدن فرآورده‌های کشاورزی و افزایش بهای خوراکی‌ها، تا ماه نومبر –قوس- سال روان، نزدیک به شش میلیون شهروند این کشور، در وضعیت اضطراری گرسنگی قرار خواهند گرفت.