کشاورزان در لغمان: امسال محصولات سیر به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است

شماری از کشاورزان در لغمان، می‌گویند که امسال محصولات سیر در این ولایت، نسبت به سال‌های گذشته به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. این کشاورزان، می‌افزایند که زراعت، تنها راه تأمین نیازهای روزانه‌ی شان است و از حکومت می‌خواهند که به نیازها و مشکلات آنان در این زمینه، توجه و برای فروش محصولات شان، بازار مناسبی ایجاد کند.

سرپرست وزارت زراعت: افغانستان در راستای زراعت دست‌آوردی ندارد

مقام‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌‌گویند که افغانستان در راستای زراعت دست‌آوردی ندارد. عطاءالله عمری، سرپرست این وزارت، امروز در «محفل افتتاحیه‌ی محصولات مالی اسلامی صندوق وجهی انکشاف زراعتی» در کابل، می‌گوید که افغانستان باوجود منابع طبیعی و زراعتی بی‌شمار، در راستای زراعت دست‌آوردی ندارد.