لوحه‌ی دانش‌گاه تخار توسط مسئولان این دانش‌گاه پایین شده است

شماری از دانش‌جویان دانش‌گاه تخار، می‌گویند که لوحه‌ی دانش‌گاه این ولایت که به زبان‌های فارسی، پشتو، اوزبیکی و انگلیسی نوشته شده بود، توسط مسئولان اداره‌ی دانش‌گاه تخار پایین شده است. آنان از پایین‌‌شدن لوحه‌ی دانش‌گاه تخار توسط مسئولان انتقاد می‌کنند.