رهبر ا.ا در دیدار با رییسان استخبارات: فرمان من در باره‌‌ی حقوق زنان به‌ گونه‌ی کامل تطبیق شود

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، به رییسان استخبارات ۳۴ ولایت دستور داده است که فرمان شش ماده‌ای او در باره‌ی‌ حقوق زنان را به ‌گونه‌ی کامل تطبیق کنند. رهبر امارت اسلامی، گفته است که برای تطبیق شریعت توجه خاص شود. او بر تطبیق کامل فرمان شش ماده‌ای خود در باره‌ی‌ حقوق زنان تأکید کرده است.