شکایت معلولان پروان از پرداخت‌نشدن تنخواه؛ «سرپرست جوان ندارم، مجبور گدایی کنم!»

عبدالسلام، یکی از معلولان در پروان، می‌گوید که ساعت ۴ صبح از ولسوالی جبل‌السراج حرکت کرده تا بتواند زودتر خودش را به شهر چاریکار، مرکز این ولایت، برساند و تنخواهش را دریافت کند؛ اما همین که وارد ریاست شهدا و معلولین می‌شود، به او گفته می‌شود که شرایط دریافت تنخواه را ندارد.