سرپرست وزارت صحت: در شماری از روستاها خدمات صحی به گونه‌ی درست عرضه نمی‌شود

سرپرست وزارت صحت عامه، با نگرانی از وضعیت عرضه‌ی خدمات صحی می‌گوید که در ولایت‌های زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس و تخار عرضه‌ی خدمات صحی کم‌تر است و در ولایت نورستان عرضه‌ی خدمات صحی وجود ندارد.