شکایت روستانشینان ولسوالی سیاه‌گرد از محدودیت دست‌رسی به خدمات مخابراتی

باشندگان شماری از روستاهای ولسوالی سیاه‌گرد پروان، به شمول دره‌‌ی تنگ قمچاق، قولی‌خول و خشکک، از محدودیت دست‌رسی به خدمات مخابراتی، گلایه دارند. باشندگان این روستاها که در وسط کوه‌های مرتفع جا افتاده اند، می‌گویند که از سال‌ها به این سو، در محل زندگی شان به تمامی شبکه‌های مخابراتی دست‌رسی ندارند.

بسته‌شدن راه‌های مواصلاتی هفت روستا در بغلان؛ روستانشینان از انتقال بیماران شان عاجز مانده اند

یک منبع محلی در ولسوالی گذرگاه نور بغلان، می‌گوید که راه‌های مواصلاتی هفت روستا، در نتیجه‌ی بارش برف و یخ‌بندان زیاد، به روی ترافیک بسته شده و باشندگان این روستاها را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. منبع می‌افزاید که روستانشینان به دنبال بسته‌شدن راه‌های مواصلاتی این روستاها، از انتقال بیماران شان به درمان‌گاه‌ها عاجز مانده اند.

کوید-۱۹ روستانشینان جوزجان را فقیرتر کرده است

شماری از روستانشینان در جوزجان، می‌گویند که گسترش ویروس کرونا اقتصاد آن‌ها را متأثر کرده است. آن‌ها می‌گویند که با گسترش این ویروس، نتوانستند به کارهای شان رسیدگی کرده و نیازهای نخستین خانواده‌های شان را تأمین کنند. روستانشینان در جوزجان، می‌‌افزایند‌ که روزهای قرنتین بر آن‌ها سخت گذشته است؛ زیرا به دلیل تعطیلی و دوربودن از شهر، نتوانسته اند فرآورده‌های شان را برای فروش به بازار ببرند.