خانواده‌های شماری از قربانیان نیروهای امنیتی در بغلان نانی برای خوردن ندارند

همه‌ساله از نهم حوت، روز ملی سرباز در سراسر کشور بزرگ‌داشت می‌شود. این در حالی‌ست که بیش‌تر خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی لقمه‌نانی برای خوردن ندارند.

خان‌محمد ۳۰ ساله که نزد دوستانش به نظراحمد مشهور بود، نزدیک به دو سال پیش در دفاع از مردم کشورش جان داد. خانوادۀ شش‌نفری خان‌محمد در حومۀ شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان در یکی از خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کند و روزگاری خوشی ندارد.

غنی: جامعۀ بین‌المللی ۴۰ سال مردم افغانستان را از صلح محروم کرده است

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور امروز در سخنانی به مناسبت نهم حوت، روز ملی سرباز می‌گوید که جامعۀ بین‌المللی ۴۰ سال مردم افغانستان را از صلح محروم کرده است.

از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی در مراسم ویژه‌یی امروز در مقر وزارت دفاع با حضور رئیس‌جمهور و سایر مقام‌های بلندپایۀ دولتی بزرگ‌داشت شد.

از روز ملی سرباز در کشور بزرگ‌داشت شد

از روز ملی سرباز امروز در کابل و سایر ولایت‌های کشور بزرگ‌داشت شد. در کابل از این‌روز با حضور رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های بلندپایۀ دولتی بزرگ‌داشت شد. در این مراسم که در مقر وزارت دفاع برگزار شد، محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور روز ملی سربازان را به تمام نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تبریک گفت.

رئیس‌جمهور در این مراسم می‌گوید که حفظ، تقویت و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی وظیفۀ نخست دولت است. به گفتۀ آقای غنی، ظرفیت و روحیۀ نیروهای امنیتی کشور بی‌نظیر است.