روز جهانی غذا؛ ۱۰ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند

از ۱۶ اکتبر به عنوان روز جهانی غذا در سراسر جهان در حالی گرامی‌داشت می‌شود که میلیون‌ها تن در افغانستان، با فقر شدیدی دست‌وگریبان اند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در باره‌ی افغانستان، اکنون ۱۹ میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دست‌رسی ندارند که این مسئله، نگرانی این سازمان را در پیوند به وضعیت بشری در افغانستان افزایش داده است.