روز جهانی عصای سفید؛ شماری از نابینایان در هرات نمایش‌گاه صنایع دستی برگزار کردند

مسئولان و دانش‌آموزان مکتب روشن‌دلان هرات، به بزرگ‌داشت از روز جهانی عصای سفید امروز، نمایش‌گاه صنایع دستی برگزار کردند. در این نمایش‌گاه که با شعار «ما هم می‌توانیم»، در ریاست تعلیم‌وتربیه‌ی هرات برگزار شده بود، صنایع دست‌ساز نابینایان، به نمایش گذاشته شده است.

روز جهانی عصای سفید؛ حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان کاهش یافته است

دیدبان حقوق بشر، امروز با پخش گزارشی به ‌مناسبت روز جهانی عصای سفید، گفته که حمایت از افراد دارای معلولیت مانند بسیاری از مسائل حقوق بشر در افغانستان، کاهش یافته است. در گزارش آمده است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با تبعیض، خدمات محدود و نبود چارچوب قانونی یا نهادی برای تضمین حقوق اساسی ‌شان روبه‌رو اند.