روز جهانی سلامت روان؛ بیماران روانی در هرات پنج درصد افزایش یافته است

صدیقۀ ۳۸ ساله، مادر یکی از بیماران روانی در هرات است. او که به تازه‌گی دختر ۱۸ ساله‌اش را به بخش صحت روانی شفاخانۀ ولایتی هرات آورده است، می‌گوید که تحولات پسین در کشور و فقر، از دلیل‌های اختلال‌های روانی فرزندش است.